Anunturi Publice
Hera Elena cu domiciliul in Bucuresti, str. Vergului nr. 37,  vinde teren agricol situat in extravilan cu suprafata de 2000 mp la pretul de 8000 lei.

Terenul are categoria de folosinta - arabil, nr. cadastral 70609, nr. carte funciara 70609, este amplasat in comuna Tatarani sat Gheboieni.

 

Cererea a fost inregistrata la Registratura Primariei Tatarani cu numarul 26/17.12.2015.

Mai multe detalii aici.