Acte necesare
ACTE NECESARE PENTRU ELIBERARE LIVRET DE FAMILIE LA CERERE

 

  • cerere tip;
  • buletine de identitate sot si sotie;
  • certificat de casatorie;
  • certificate de nastere ale copiilor.
  •