Acte necesare
Acte necesare pentru ajutorul social

 

 • Buletin de identitate, carte de identitate
 • Certificate de nastere pentru toti membrii familiei, in original si copie;
 • Certificat de casatorie, in original si copie; in caz de divort aduce sentinta definitiva de divort si sentinta de incredintare a minorilor;
 • Adeverinta de venituri (salariu net, cupon pensie, cupon somaj) din luna anterioara depunerii cererii;
 • Adeverinta de la agentia teritoriala pentru ocuparea fortei de munca pentru persoanele apte de munca care au implinit varsta de16 ani si nu urmeaza nici o forma de invatamant, nu lucreaza si nu au indeplinit conditiile legale de pensionare;
 • Adeverinta de la scoala, pentru copii, cu specificatie daca beneficiaza de bursa sociala si cuantumul acesteia;
 • Cupoane de alocatie pentru minori;
 • Adeverinta de teren agricol (de la Primarie)
 • Alte acte de caz la caz (certificat de incadrare in grad de handicap sau invaliditate; hotarare de incredintare sau plasament familial a minorului, etc.)
 • Dosar cu sina

 • In cazul persoanelor care nu au domiciliul in comuna noastra, trebuie prezentata o adeverinta de la primaria de domiciliu din care sa reiasa faptul ca nu persoana respective nu beneficiaza de ajutor social.